Resistentie: het grote gevaar van antibiotica

Resistentie: het grote gevaar van antibiotica

Resistentie

Wat betekent resistentie?

Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen zijn soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie.  Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Antibioticum betekent letterlijk ’tegen het leven’. Deze chemische stoffen zorgen ervoor dat bacteriën zich niet verder ontwikkelen. Sommige werken tegen één type bacterie, andere tegen meerdere.

Door het niet correct gebruik van antibiotica, neemt het aandeel toe van bacteriën die er weerstand kunnen tegen bieden. Deze bacteriën zijn met andere woorden resistent of ongevoelig voor antibiotica. Zo kunnen ernstige ziektes niet meer even vlot en doeltreffend behandeld worden als voorheen. Ook heelkundige ingrepen en transplantaties worden risicovol als antibiotica niet meer werken.

Resultaat

  • Sommige antibiotica werken niet meer.
  • Er moeten andere antibiotica gebruikt worden met meer nevenwerkingen of minder goede resultaten.
  • Sommige ziekten worden ernstiger omdat we ze moeilijker kunnen behandelen met de bestaande antibiotica.

Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica.

 

Hoe kunnen we resistentie tegen antibiotica voorkomen?

Vuistregels bij antibioticagebruik als voorgeschreven door je arts.

1. Respecteer de dosissen en de tijdstippen

Sla nooit een inname over en gebruik de voorgeschreven hoeveelheden.

2. Stop niet vroeger dan voorgeschreven

Maak je antibioticakuur volledig af. Ook als je je na een paar dagen al beter voelt. Dat is nodig omdat de bacteriën slechts geleidelijk worden vernietigd.

3. Bewaar ze niet

Hou nooit restjes antibiotica bij voor een volgende keer. Breng ze naar je apotheker.

Belangrijk om weten

Antibiotica helpen NIET TEGEN VIRUSSEN

Antibiotica hebben géén nut bij griep, verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontsteking. Waarom niet? Omdat deze infecties veroorzaakt worden door virussen.

Antibiotica zijn ENKEL EFFECTIEF TEGEN BACTERIËN

Antibiotica werken enkel als we ziek zijn door bacteriën. Alleen dan bewijzen ze hun nut. Bij ernstige infecties zoals een longontsteking of bacteriële hersenvliesontsteking kunnen ze levens redden.

Ook bij bacteriën zijn antibiotica NIET ALTIJD NODIG

Ook bacteriële infecties genezen vaak spontaan na enkele dagen. Ons lichaam heeft in dat geval specifieke antilichamen aangemaakt die de indringers uitschakelen. Met ons eigen afweersysteem, dus. En dat blijft nog altijd de beste oplossing. Neem daarom enkel antibiotica als je arts dat nodig vindt.

http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Antibioticaresistentie