Boodschap voor studenten: misbruik methylfenidaat is niet zonder risico’s!

Boodschap voor studenten: misbruik methylfenidaat is niet zonder risico’s!

Methylfenidaat (beter gekend onder merknamen als Rilatine®, Concerta® enz.) is in zijn verschillende vormen een veel gebruikt middel voor de behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Deze medicatie behoort tot de categorie van de verdovende middelen.

Het Antigifcentrum krijgt oproepen als gevolg van accidentele overdosering, nevenwerkingen of niet voorgeschreven gebruik van het product om de concentratie te bevorderen. Zowel overdosering als niet voorgeschreven gebruik kunnen risico’s met zich meebrengen. Afhankelijk van de ernst zal het Antigifcentrum een medisch onderzoek of soms zelfs een opname in het ziekenhuis aanraden.

Symptomen

Het positief effect op het gedrag en de concentratie is sterk individueel verschillend en gaat bij velen gepaard met nevenwerkingen. Veel voorkomend zijn agitatie en slapeloosheid, gevolgd door maagklachten.

Bij een overdosis van methylfenidaat kunnen er gevaarlijke symptomen optreden die een medische tussenkomst vergen. Het meest voorkomend zijn de effecten op het centraal zenuwstelsel, waaronder angst, hallucinaties, psychoses, agressie en uitgesproken agitatie.
Daarnaast kunnen er ook versnelde hartslag, hartkloppingen, hartritmestoornissen evenals ademhalingsmoeilijkheden optreden.

Risico

Misbruik van methylfenidaat lijkt een methode om betere (studie)resultaten te bekomen. Maar deze methode moet met een korrel zout worden genomen. Men stelt zich bij niet-voorgeschreven gebruik ook bloot aan alle nevenwerkingen en aan gewenning aan het middel samen met het risico op verslaving. Want hoewel een effect op de concentratie is bewezen, is er geen enkel bewijs dat het medicijn ook een positief gevolg op de (studie)resultaten heeft. Een recente studie bij gezonde proefpersonen toont aan dat de concentratie wel stijgt, maar dat de mogelijkheid om complex te redeneren afneemt. En laat dat nu net een vereiste voor veel examens zijn!

Studenten: plan je tijd goed in en vraag tijdig studiehulp aan!

Preventie

Methylfenidaat is enkel aan te raden voor patiënten met ADHD, mits afweging van de risico-baten door een arts en een officiële diagnose. Neem dit middel nooit op eigen initiatief en deel het niet uit. Je eigen behandeling en dosis kan een gevaar voor anderen zijn.

Referentie: Antigifcentrum