Sorteerwijzer

Sorteerwijzer

Waar kan je terecht met vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen?

Vervallen geneesmiddelen horen niet thuis in de huisapotheek maar ook niet bij het restafval! Het antwoord is heel éénvoudig: bij je apotheker!
In elke regio en gemeente in België kan je de vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen binnen brengen bij je apotheker.  Vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen worden via een apart circuit vernietigd.

Veel gestelde vragen.

Wat moet ik doen met de volledige lege blisterverpakkingen, potjes en flesjes?

Lege blisterverpakkingen bij niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Plastic potjes en plastic flesjes in de blauwe zakken.
Glazen flesjes en potjes in de glascontainer (geen doppen, noch deksels).

Waar en hoe lees ik vervaldatum?

De vervaldatum wordt op het geneesmiddelendoosje aangeduid met de letters EXP. , gevolgd door een datum.

Moet ik tabletten of capsules uit hun blisterverpakking of potje halen?

Neen, net zoals je flesjes niet uitgiet en tubes niet uitduwt.

Moet ik vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terugbrengen bij de apotheker waar ik ze kocht?

Neen, want alle apothekers werken mee aan de selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen.

Wat met vervallen of ongebruikt geneesmiddel in een spuit met naald?

Als een spuit voorgevuld is, met de naald eraan vast in een blisterverpakking.
Je brengt de spuit in haar blisterverpakking terug naar je apotheker, net zoals voor andere vervallen geneesmiddelen.

De spuit en in te spuiten producten zitten apart in een geneesmiddelendoosje.
Het in te spuiten geneesmiddel breng je bij je de apotheker.
De spuit doe je bij het huishoudelijk afval;
De naald in een naaldcontainer.

Wat met gebruikte naalden en spuiten?

Als de inspuiting gegeven wordt door een verpleegkundige of een arts, worden zij geacht het gebruikte injectiemateriaal mee te nemen. Als je zelf je inspuitingen geeft, doe je de naald in een naaldcontainer en de spuit bij het huishoudelijk afval. Met je naaldcontainer kan je terecht in het containerpark van je gemeente. Sorteer deze bij het KGA (Klein en Gevaarlijk Afval)

Gelden dezelfde regels voor diergeneeskundige geneesmiddelen?

Ja, de regels voor diergeneeskundige geneesmiddelen zijn idem aan deze voor menselijk gebruik.

Alles samengevat in kort filmpje

Waar kan ik terecht met röntgenfoto’s?

Ook röntgenfoto’s kan je bij je apotheker binnenbrengen maar je kan hiermee ook terecht op het containerpark bij KGA. Het zilver uit röntgenfoto’s wordt gerecycleerd.

 

Bron: Goedgebruik.be; sorteerwijzer