Dr. Google: interessante websites

Dr. Google: interessante websites
  • Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid.

Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, van kanker tot infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.

 

  • Reisinformatie voor reizen dichtbij of veraf

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.

 

  • Het Wit-Gele Kruis

Het Wit-Gele Kruis heeft een nieuwe website gemaakt om de patiënt beter wegwijs te maken in de thuiszorg. Te veel mensen lopen verloren als ze op zoek gaan naar oplossingen voor een zorgvraag.

 

  • Antigifcentrum

Het Antigifcentrum is een Koninklijke stichting van openbaar nut, gesubsidieerd door FOD Volksgezondheid in het kader van de dringende medische hulpverlening. Met meer dan 50.000 oproepen per jaar is het Antigifcentrum nodig en nuttig. Sinds de oprichting in 1963 is het Centrum dag en nacht beschikbaar met deskundig telefonisch advies. De kernopdrachten van het Antigifcentrum zijn: telefonisch informatie verstrekken bij acute vergiftigingen, beheer van wetenschappelijke documentatie en beschikbaar stellen van antidota en toxicovigilantie.

 

  • De Tuut van Tegenwoordig

De ‘Tuut van Tegenwoordig’ is een onlineplatform voor jongeren met tinnitus of oorsuizen.
Bert Lecomte, een student communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en zelf al enkele jaren last van oorsuizen, richtte het jongerenplatform rond oorsuizen op.
Alle info rond oorsuizen is overzichtelijk gebundeld: van algemene info over tips en video’s met uitleg van experts tot getuigenissen van muzikanten.

 

  • www.thuisarts.nl

betrouwbare en onafhankelijke informatie van de huisarts over gezondheid en ziekte.

 

  • Een Geneesmiddel is geen snoepje

Het FAGG waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen vanaf hun ontwikkeling tot hun effectief gebruik.
In dit kader waarschuwt het FAGG je dat een geneesmiddel ondoeltreffend, zelfs schadelijk voor jouw gezondheid kan zijn als je het gebruikt zonder het advies van je arts of apotheker te respecteren en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter niet volgt.
Een geneesmiddel neem je niet zomaar. 12 tips voor een goed geneesmiddelengebruik.

 

  • sanconet.be

de website met een positief-kritische kijk op medische zorg in Vlaanderen.

 

  • Internubel

Vind de nutritionele waarde van meer dan 7000 voedingsmiddelen: groenten, fruit, vlees, vis, bereide gerechten ea

 

  • www.broodengezondheid.be