Wat staat er allemaal op een geneesmiddelenverpakking?

Wat staat er allemaal op een geneesmiddelenverpakking?

Geneesmiddelenverpakking

 

 1. Naam van de registratiehouder van het geneesmiddel (registratiehouder = verantwoordelijke voor het in de handel brengen)
 2. Naam van het geneesmiddel gevolgd door de concentratie (hoeveelheid/tablet).
 3. De samenstelling aan werkzame bestanddelen.
 4. Lotnummer.
 5. Aanduiding van de uiterste gebruiksdatum (exp: maand/jaar).
 6. Farmaceutische vorm (tabletten,siroop,..) en de inhoud (30,100ml,..).
 7. een aantal vermeldingen gegroepeerd:
  a.Een speciale waarschuwing dat het geneesmiddel buiten bereik en buiten het zicht van kinderen moet bewaard worden.
  b.Wijze van gebruik (oraal,rectaal,..)
  c. Zo nodig, de bijzondere voorzorgsmaatregelen voor bewaring (kamertemperatuur, koel bewaren,..)
  d. Afleveringsvoorwaarde: op voorschrift; vrij van voorschrift
 8. Persoonlijke bijdrage van de patiënt (remgeld).
 9. De sequentiële code (elke terugbetaalde verpakking heeft een unieke barcode) maakt het mogelijk elke geneesmiddelverpakking te identificeren en te traceren.
 10. Terugbetalingscategorie (letteraanduiding die aangeeft hoeveel % het RIZIV terugbetaalt)