Geneesmiddelen en zon

Geneesmiddelen en zon

Zon en geneesmiddelen verdragen elkaar niet altijd goed. Sommige geneesmiddelen (en cosmetica) kunnen in combinatie met zonlicht een overgevoeligheidsreactie (of fotosensibilisatie) veroorzaken.

Bekijk de niet-limitatieve lijst van geneesmiddelen die in combinatie met licht (zonlicht) een fototoxische of fotoallergische reactie kunnen veroorzaken.

Kijk eventueel ook in de bijsluiter of fototoxische of fotoallergische reacties worden vermeld en hoe vaak.

Er bestaan twee types van overgevoeligheidsreactie of fotodermatosen.

Onmiddellijke reactie (Fototoxische dermatosen)

  • Type zonneslag met roodheid en eventueel blaarvorming
  • Beperkt tot zones die aan de zon of UV-stralen werden blootgesteld
  • Treedt snel op na blootstelling aan zonlicht of UV-stralen.
  • De reactie is dosisafhankelijk, zowel wat betreft het geneesmiddel als het zonlicht. Dit wil zeggen, weinig zon en/of weinig geneesmiddel betekent weinig reactie.
  • De letsels genezen meestal vlot na enkele dagen.Mits doeltreffende bescherming tegen de zon of de UV-stralen kan het geneesmiddel zo nodig opnieuw worden gebruikt.

Uitgestelde reactie (Fotoallergische dermatosen)

  • Meestal schilferende rode vlekken en blaasjes die heftig kunnen jeuken, zoals bij eczeem. Er kunnen ook pigmentafwijkingen optreden die bruin- of blauwachtig zijn.
  • Ze komen vooral (maar niet uitsluitend) voor op de lichaamsdelen die aan zonlicht of UV-stralen werden blootgesteld, maar kunnen ook uitbreiden naar naar andere zones.
  • de reactie treedt pas na enkele uren tot dagen op en volgt vaak pas na meerdere blootstellingen of periodes van blootstelling.
  • Fotoallergische reacties worden nauwelijks beïnvloed door de mate van blootstelling aan straling. Na stoppen van het verantwoordelijke geneesmiddel, of na stoppen van de blootstelling aan de zon of de UV-stralen, verdwijnen de reacties langzaam. Elke – zelfs minieme – blootstelling aan zonlicht of UV-stralen, zal de huidaandoening opnieuw uitlokken of verergeren wanneer het geneesmiddel wordt ingenomen. In zeldzame gevallen kan het zonlicht alleen, zelfs wanneer u het geneesmiddel niet meer gebruikt, een opstoot uitlokken.

Lijst veel gebruikte geneesmiddelen die veelvuldig fotodermatosen uitlokken