Belgische geneesmiddelenvoorschriften in het buitenland

Belgische geneesmiddelenvoorschriften in het buitenland

Een Belgisch geneesmiddelenvoorschrift in het buitenland.

Een voorschrift voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (bijv. stoma-materiaal) kan je ook in andere landen van de Europese Unie gebruiken.
Omgekeerd geldt hetzelfde: je kan in België een voorschrift voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen uit een andere landen van de Europese Unie gebruiken.

Om de aflevering van geneesmiddelen te garanderen en de kans op fouten te beperken, is een minimum aantal gegevens verplicht:

  • Patiënt: Naam, voornaam, geslacht en geboortedatum.
  • Arts: Naam, voornaam, functie, beroepsadres, telefoon, fax en mailadres.
  • Geneesmiddel: bij voorkeur op basis van het werkzame bestanddeel en dus niet op basis van de merknaam, dosering per eenheid en het gebruik.

Let op !

Een geneesmiddel dat in België voorgeschreven is, is niet altijd verkrijgbaar in een ander land van de Europese Unie. Het is ook mogelijk dat een geneesmiddel dat in het buitenland werd voorgeschreven, niet verkrijgbaar is in België.

Terugbetaling

Als je in het buitenland een voorschrift voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen gebruikt, kan je de volledige kost worden aangerekend. Na je thuiskomst kan je in dit geval de facturen bij jouw ziekenfonds indienen en terugbetaling vragen.

Bron: FOD Volksgezondheid