Jodiumtabletten voor alle Belgen

Jodiumtabletten voor alle Belgen

Vorig jaar laaide de discussie rond de veiligheidsperimeter rond kerncentrales weer op. De nucleaire waakhond Fanc (Federaal Agentschap Nucleaire Controle) en de Hoge Gezondheidsraad vonden de perimeter van 20 km bij ons te klein en wilden die uitgebreid zien naar 100 km. De regering heeft zich geëngageerd om die raad op te volgen en nu is de beslissing ook genomen. Belgen die binnen een straal van 100 km wonen van een kerncentrale, alle Belgen dus, kunnen vanaf vandaag jodiumtabletten halen bij hun apotheker.
Die pillen moeten de schildklier beschermen tegen radioactief jodium dat vrijkomt bij een kernramp.

Wat is de rol van jodiumtabletten bij een kernongeval?

Het slikken van jodiumtabletten na een ongeval bij een kerncentrale waarbij veel radioactieve stoffen vrijkomen, is een eenvoudig hulpmiddel tegen een van de risico’s na zo’n ongeluk.
Bij een ongeval met een kerncentrale kunnen radioactieve stoffen in de atmosfeer worden geblazen. Een daarvan is radioactief jodium, een element dat vrijkomt bij de splijting van uranium.
Als mensen in contact komen met het radioactieve jodium, wordt de stof in de schildklier opgeslagen. Daar kan de straling het weefsel beschadigen en mensen ziek maken.
Door uw schildklier te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, verhindert u namelijk dat deze radioactief jodium opneemt. 
De slachtoffers van de kernramp moeten het slikken van de tabletten een paar weken volhouden. De zogeheten halveringstijd (de tijd waarin de helft van de radioactieve stof is verdwenen) van radioactief jodium is een dag of acht . Na enige weken is de stof praktisch verdwenen.

Wie heeft er voornamelijk baat bij inname van jodiumtabletten?

  • Kinderen jonger dan 18 jaar lopen bij een nucleaire noodsituatie het grootste risico.
  • Deze hoge gevoeligheid bestaat ook al voor de ongeboren baby. Daarom is het ook sterk aangewezen voor zwangere vrouwen en ook bij vrouwen die borstvoeding geven.
  • Jonge volwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder gevoelig en lopen een beperkter risico.
  • Bij personen ouder dan 40 jaar is het risico op schildklierkanker ten gevolge van opname van radioactief jodium zeer laag. Bovendien is het risico op ontregeling van de schildklierwerking door inname van jodiumtabletten hoger. Informeer je zeker bij je huisarts of specialist vooraleer een noodsituatie zich voordoet.

Op de verpakking en in de bijsluiter staan verschillende tekeningen met de hoeveelheid jodium die per leeftijdslaag moet worden ingenomen. Er gelden verschillende dosissen voor volwassenen, kinderen, baby’s, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
Zelfs bij een zwaar nucleair ongeval is de kans groot dat u slechts één keer de aanbevolen dosis moet innemen. Jodiumtabletten hebben een beschermend effect met een duurtijd van minimaal 24 uur. Natuurlijk dient u dan wel binnen te blijven, met gesloten ramen en deuren, en mag u zich niet nodeloos blootstellen aan radioactieve stofdeeltjes.

Bemerk dat de jodiumtabletten enkel na aanbeveling door de overheid mogen ingenomen worden en nooit op eigen initiatief!

Waar kan je jodiumtabletten afhalen?

Vanaf 6 maart kan iedereen jodiumtabletten afhalen bij haar/zijn apotheker. De aflevering zal geregistreerd worden (per verpakking van 10 tabletten voor max. 4 personen) op naam van de persoon die ze komt afhalen met behulp van de identiteitskaart.

Meer info: www.nucleairrisico.be