Maximumfactuur

Maximumfactuur

Medische kosten kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt de ‘maximumfactuur’ (MAF) aan elk gezin de garantie dat het jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer hoeft uit te geven dan een maximumbedrag.

Wat is de maximumfactuur (MAF)?

De maximumfactuur (MAF), gebaseerd op het totaal betaalde remgeld, heeft tot doel het totale jaarlijkse bedrag dat gezinnen aan remgeld betalen, te beperken afhankelijk van het inkomen en de (gezins)status. Vanaf het moment dat het remgeld betaald voor geneeskundige verzorging een maximumbedrag bereikt, worden voor alle leden van het betrokken gezin alle officiële honoraria voor 100% terugbetaald.

Hoeveel bedraagt het plafond?

Personen (en hun gezinsleden) met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op de Sociale MAF, met een plafond van 450 euro. Voor de overige gezinnen is het plafond afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen. Indien een gezinslid het statuut ‘chronische aandoening’ heeft, wordt het plafond met 100 euro verminderd.

netto gezinsinkomen (euro)plafond (euro)
tot 19003,89 (of Sociale MAF)477,54
19003,89 - 29214,93689,78
29214,94-39426,001061,20
39426,01 - 49211,591485,68
vanaf 49211,61910,16

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en andere zorgverleners
 • Remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A,B en C
 • Remgeld voor magistrale bereidingen
 • Remgeld voor medische voeding en medische hulpmiddelen van cat A, B, C, Cs, Cx
 • Remgeld voor griepvaccins
 • Remgeld voor analgetica (pijnstillers) voor chronisch zieken
 • Remgeld voor technische prestaties (vb operaties, röntgenfoto’s, lbo-onderzoeken,.)
 • Persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een algemeen ziekenhuis en in een psychiatrisch ziekenhuis
 • Forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen tijdens hospitalisatie
 • Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal
 • Afleveringsmarges (supplement) voor implantaten.

Waarvoor moet blijvend remgeld betaald worden?

 • voor actieve verbandmiddelen moet het remgeld wel betaald worden in de apotheek als het MAF-plafond is bereikt, maar het bedrag telt wel mee in de MAF-tellers
 • Voor contraceptiva

Hoe weet je apotheker of je uitgavenplafond is bereikt?

Je apotheker zal via een beveiligd platform MyCareNet weten wanneer het jaarlijks uitgavenplafond is bereikt.
Van zodra het uitgavenplafond is bereikt zal je apotheker  het geneesmiddel gratis afleveren.

Welke geneesmiddelen zullen mits voorschrift en/of attest gratis afgeleverd worden?

 • geneesmiddelen uit categorie A,B en C
 • magistrale bereidingen
 • medische voeding en medische hulpmiddelen van cat A, B, C, Cs, Cx
 • griepvaccins
 • analgetica (pijnstillers) voor chronisch zieken

Hoelang is de termijn?

Per 1 januari van het volgende jaar worden de tellers terug op nul gezet.
Vanaf 1 januari  zal je dus terug remgeld betalen en dit tot het uitgavenplafond terug bereikt is.