Wratten hebben, is dat erg?

Wratten hebben, is dat erg?

Wat zijn wratten?

Wratten zijn onschuldige huidgezwelletjes, veroorzaakt door een virus, met name het humaan papillomavirus dat zich nestelt op plaatsen waar de huid verzwakt of beschadigd is. Meestal op handen of voeten. Maar u kan ook op andere plaatsen wratten ontwikkelen.

De kans op besmetting is het grootste op vochtige plekken zoals bijvoorbeeld het zwembad, sauna’s . Ook kleedkamers van sportcomplexen geven een verhoogd risico op besmetting. Gebruik geen gemeenschappelijk handdoek, want dit kan eveneens zorgen voor overdracht van het virus.
Ook krabben en nagelbijten laat u best achterwege!

Na besmetting met het virus duurt het minstens een maand vooraleer de wrat verschijnt. Wanneer uw lichaam voldoende afweerstoffen heeft aangemaakt tegen het uitlokkende virus kan het wratje vanzelf verdwijnen.

Wratten in soorten

Soms verschijnen de wratten zich in groepjes bij elkaar, soms alleen. De vorm en grootte kan sterk verschillen:

De gewone wrat, voetzoolwrat en vingerwrat.

De gewone wrat is een rond, een bloemkoolachtig bultje op de huid met een vuilgeel uitzicht. Ze zitten op handen, voetzolen, knieën of in het gezicht.

Voetzoolwratten groeien in de diepte of breiden zich oppervlakkig uit. Vooral kinderen en jongeren hebben hier last van.

Vingerwratten woekeren rond de nagels en hebben soms het uitzicht van een schimmelinfectie. In bepaalde gevallen wordt de nagel omhoog geduwd.

Behandeling

Duofilm®

Aporil®

Apotheekbereiding op basis van hoge concentratie salicylzuur. Met een voorschrift van de (huis)arts wordt deze bereiding grotendeels terugbetaald.

Wartner cryobehandeling  gebaseerd op bevriezingsmethode van de arts.

Waterwratjes of Parelwratjes

Waterwratjes of parelwratjes zijn kleine, witte builtjes die in het midden een soort putje hebben waaruit een witte brij kan gedrukt worden.
Ze zijn zeer besmettelijk. De besmetting gebeurt door rechtstreeks huidcontact, bv. tijdens spelen, of door onrechtstreeks contact zoals door vochtige handdoeken na zwembad of douche. Vooral jonge kinderen hebben er last van. Bij kinderen met eczeem kunnen ze zeer uitgebreid voorkomen.
Parelwratjes zijn geen reden om kinderen toegang tot crèche of school te weigeren. Soms mogen kinderen met parelwratjes niet gaan zwemmen, al is dat weinig zinvol. Wél moet huidcontact vermeden worden en mogen de kinderen niet dezelfde handdoek gebruiken. Dat geldt overigens ook binnen het gezin.

Behandeling

De huisarts of dermatoloog kunnen de wratjes verwijderen door het aanstippen met vloeibare stikstof waardoor ze bevriezen, of door het wegschrapen met een zogenaamde scherpe lepel. Nadeel van vloeibare stikstof is de kans op littekenvorming.
Het verwijderen van deze parelwratjes is pijnloos als Emla® ingesmeerd wordt op de te behandelen zone, 1 uur voor de behandeling.
Als nabehandeling is enkele dagen ontsmetten met Iso-Betadine® voldoende, plus enkele dagen zwemverbod.

Genitale wratten

Genitale wratten verschijnen rond de geslachtsdelen. Ze worden overgedragen door seksueel contact (SOA), maar eveneens na gebruik van een gemeenschappelijke handdoek.

Aldara®

Wat kan u er zelf aan doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Dit kan door volgende hygiënische maatregelen in acht te nemen:

  • Was elke dag je voeten.
  • Droog je voeten goed af, ook tussen uw tenen.
  • Gebruik enkel uw eigen handdoek.
  • Draag slippers in het zwembad, de sauna of andere openbare ruimten. Hetzelfde geldt voor sportzalen: draag er steeds schoenen.
  • Loop door het ontsmettende voetbad in zwembaden of sauna’s.
  • Wissel regelmatig van schoenen, zodat ze goed kunnen drogen binnenin.
  • Doe dagelijks propere katoenen sokken aan.