Netelroos en allergie

Netelroos en allergie

Netelroos wordt nog al te vaak verward met een allergie.
Netelroos of urticaria komt van het Latijn. Urtica betekent netel en ‘urere’ is branden.
De meest gekende vorm is contacturticaria, bijvoorbeeld bij het aanraken van brandnetels.

Wat is netelroos?

Netelroos is een huidaandoening die gekenmerkt wordt door:

  • Bultjes: licht gezwollen rode plekken
  • Jeuk
  • Soms onderhuidse zwelling voornamelijk ter hoogte van de ogen, mond, handen en voeten?

Kenmerkend voor chronische urticaria is dat de bultjes binnen de 24 uren van plaats veranderen.

Kortstondig netelroos komt spontaan opzetten en verdwijnt meestal na enkele dagen. De aandoening manifesteert zich niet alleen acuut, maar kan ook chronische vormen aannemen. De symptomen duiken meermaals per week op en kunnen soms jarenlang aanhouden.

Uitlokkende factoren

Koude is één van de meest gekende uitlokkende factor. Naast lage temperaturen kan ook een sterke temperatuurdaling aanleiding geven tot urticaria. De huid en de slijmvliezen reageren binnen enkele minuten na contact met koude lucht, koude vloeistoffen, koude objecten.

Ook het dragen van een rugzak kan met enige vertraging aanleiding geven tot urticaria.

Bij urticaria door lichtovergevoeligheid verschijnen de kenmerkende bultjes en jeuk onder invloed van licht, en meer in het bijzonder door zonlicht. Daarom wordt urticaria door lichtovergevoeligheid in het dagelijkse taalgebruik vaak zonneallergie genoemd. Het kan soms gelinkt zijn aan een andere ziekte of aan het innemen van bepaalde geneesmiddelen.

Contacturticaria komen vaak voor en worden uitgelokt door latex, voedingsmiddelen, medicatie of ook door sommige planten en dieren. Dit type van urticaria verschijnt binnen de 15 tot 30 minuten na het contact met de huid.
Contacturticaria mag niet verward worden met een andere huidaandoening, allergisch eczeem, dat pas 48 uur na het contact met de huid optreedt.

Aquagene urticaria en warmte-urticaria zijn zeer zeldzame vormen van netelroos.

Mechanisme

Bij patiënten die lijden aan netelroos worden de mastocyten overmatig geactiveerd. Dit leidt tot een nutteloze ontstekingsreactie en de kenmerkende symptomen.

Wat zijn mastocyten?
In ons lichaam vervullen de mastocyten zowat de rol van ‘grenspolitie’. Deze cellen van het immuunsysteem bevinden zich vooral op plaatsen waar het lichaam rechtstreeks in contact komt met de omgeving en dus met name op de huid, maar ook op de slijmvliezen van het spijsverteringskanaal en in de luchtwegen.

Behandeling van netelroos.

De behandeling spitst zich er enerzijds toe op het ontdekken en uitsluiten van de oorzaak, anderzijds op het jeukgevoel.
Dezelfde geneesmiddelen als die bij allergie gebruikt, nl antihistaminica (cetirizine, levocetirizine en andere).
Ook cortisones worden soms ingeschakeld. Hiervoor is het advies van een arts noodzakelijk.

Allergie

Een allergische reactie daarentegen is een reactie van het immuunsysteem op stoffen ‘allergenen’ uit de omgeving die op zich helemaal niet schadelijk zijn. Allergische klachten zijn niet afkomstig van het allergeen zelf, maar van de IgE-antistoffen die door het afweersysteem van de patiënt aangemaakt worden tegen deze allergenen.

 

Bron:

www.stopnetelroos.be
www.gezondheid.be
www.thuisarts.nl