Officieel statuut mantelzorg!

Officieel statuut mantelzorg!

Er is belangrijk nieuws voor mantelzorgers, werknemers die hun loopbaan een tijdlang on hold zetten om te zorgen voor een hulpbehoevende ouder of een ziek kind.

Sinds 1 september 2020 hebben mantelzorgers eindelijk een officieel statuut én de mogelijkheid van betaald verlof. Deze erkenning beantwoordt met name aan de toenemende vraag van zorgbehoevende personen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Wie is mantelzorger?

In de teksten is de mantelzorger een persoon die doorlopend of regelmatig hulp en steun verleent aan een geholpen persoon.
In de praktijk is het een persoon die zijn beroepsactiviteit opzijschuift om bijstand te verlenen aan een zorgafhankelijke naaste (door ziekte, ouderdom, handicap…).

Om het mantelzorgstatuut te verkrijgen, moet aan verschillende voorwaarden voldaan worden:

Voor de Mantelzorger:

  • een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve of geografische relatie hebben ontwikkeld met de geholpen persoon;
  • een permanente en effectieve woonplaats hebben in België;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • een persoon steunen en helpen op niet-professionele basiskosteloos en met de medewerking van ten minste één professionele hulpverlener (de arts bij voorbeeld);
  • rekening houdend met de noden en wensen van de geholpen persoon.

Om zijn erkenning te verkrijgen en daarmee het recht op mantelzorgverlof, moet de mantelzorger zijn aanvraag indienen bij het ziekenfonds, met het akkoord van de geholpen persoon.

Opgepast! Vraag deze erkenning pas aan op het moment dat je zeker bent dat je het mantelzorgverlof wil opnemen. De erkenning is maar 1 jaar geldig en het aantal mantelzorgers is beperkt tot drie per zorgvrager. 

Mantelzorgverlof

Dankzij het mantelzorgverlof kan de werknemer zijn beroepsactiviteit volledig onderbreken of met de helft of 1/5 verminderen (met uitzondering voor deeltijdse werknemers die alleen volledig kunnen opschorten). Per geholpen persoon heeft de werknemer recht op 1 maand voltijds (2 maanden halftijds of 1/5e-tijds) en gedurende zijn loopbaan kan de mantelzorger tot zes verschillende personen helpen.

De werknemer die zijn verlofrecht wenst uit te oefenen, moet zijn werkgever schriftelijk in kennis stellen en bij zijn aanvraag het bewijs van de erkenning als mantelzorger voegen. Hij of zij zal dan recht hebben op een RVA-uitkering. Voor een volledige opschorting van de activiteit krijgt een voltijdse werknemer 765,33 euro netto per maand (1.258,19 euro voor een alleenstaande). Net als voor andere themaverloven worden de begunstigden beschermd tegen ontslag.

Let op: Zelfstandige, werklozen en gepensioneerden​ kunnen geen mantelzorgverlof aanvragen. ​

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken.
Actuele kennis en informatie over mantelzorg wordt hier gebundeld.