Prediabetes: kan je de klok nog terugdraaien?

Prediabetes: kan je de klok nog terugdraaien?

De prevalentie (voorkomen) van diabetes voor België wordt door het IDF (Internationale Diabetes Federatie)  geschat op 8,0% van de volwassen Belgische bevolking of 1 op 12 volwassenen. Volgens voorspellingen zal dit minstens oplopen tot 9,6% of 1 op 10 volwassen Belgen in 2030. Deze cijfers omvatten zowel gekende als ongekende diabetes. Naar schatting 1 op 3 van de mensen met diabetes weet niet dat hij of zij de aandoening heeft en wordt er dus ook niet voor behandeld. Diabetes type 2 is een ziekte die vele jaren ongemerkt kan evolueren. Tussen het optreden van de ziekte en de diagnose kunnen vijf tot tien jaar verstrijken. Deze periode wordt prediabetes genoemd.

Prediabetes?

Prediabetes is de voorloper van diabetes type 2.

Wie prediabetes heeft, heeft een verhoogde bloedsuikerspiegel omdat de lichaamscellen minder gevoelig zijn voor insuline:

  • Lichaamscellen zijn minder gevoelig voor insuline.
  • De pancreas produceert onvoldoende insuline om bloedsuikerspiegel te herstellen.
  • Glucose stapelt zich op in het bloed met een verhoogde bloedsuikerspiegel tot gevolg.

Bij prediabetes is het evenwicht tussen glucose en insuline verstoord, maar is de bloedsuikerspiegel nog niet zo hoog dat er sprake is van diabetes. Als bloedsuikerspiegel, gemeten ’s ochtends voor het ontbijt, tussen 100 mg/dl en 126 mg/dl is, spreekt men van prediabetes. Een verhoogde bloedsuikerspiegel – zeker langdurig – heeft een negatieve impact op je lichaam.
Prediabetes leidt bij 1 op  2 patiënten tot diabetes binnen de 10 jaar.

Bepaal je risico op diabetes.

De ideale kandidaat voor prediabetes is ongeveer 50, zwaarlijvig, lijdt een sedentair leven, blijft roken en eet veel vetten en suikers. De druk die hij ervaart in de uitoefening van zijn beroep leidt tot een toestand van chronische stress. Als kers op de taart maakt hij zich niet ongerust over de resultaten van zijn bloedonderzoeken, met een bloedsuikerspiegel die nog niet in het rood staat maar wel regelmatig in het oranje.
Als hij zijn levenswijze niet aanpast, loopt hij het risico om echte diabetes te krijgen. Dit zou jammer zijn vermits er dan geen kans meer is om zich te herpakken.
Als de diabetes eenmaal uitbreekt, is dit voor het leven!

Doe hier de test of kom bij ons in de apotheek: wij doen de test samen met jou!

Ernstige gevolgen en complicaties van diabetes

Zenuwbeschadiging

diabetes risico op zenuwbeschadiging

De zenuwen van ons lichaam geven vanuit de hersenen prikkels door naar de spieren en de huid zodat we respectievelijk kunnen bewegen en voelen. Deze prikkels regelen ook de werking van de organen.
Een van de complicaties van diabetes is aantasting van de zenuwen. Te hoge bloedsuikerspiegels beschadigen immers de bloedvaten die de zenuwen van bloed voorzien. Belemmering van die toevoer heeft zijn weerslag op het functioneren van zenuwen.

 

Oogaandoeningen

diabetes oogproblemenDiabetes kan het zicht aantasten door het veroorzaken van cataract, glaucoom, en meest belangrijk door aantasting van de bloedvaten ter hoogte van het netvlies (=diabetische retinopathie). De beschadiging van deze bloedvaten kan lekkage veroorzaken evenals woekering van nieuwe fragiele bloedvaten met bloedingen en ontstaan van littekenweefsel. Gezien het netvlies een belangrijke functie heeft in het zicht (vergelijk met de film in een fototoestel) zal beschadiging hiervan het zicht verminderen en mogelijks zelfs leiden tot blindheid.

 

 

Voetproblemen

diabetes voetproblemenVan alle personen met diabetes ontwikkelt 25% ooit voetproblemen. Bij de ontwikkeling van diabetische voet speelt het verminderd gevoel door zenuwaantasting een belangrijke rol. Hierdoor worden knellende schoenen en kleine wondjes immers vaak te laat opgemerkt. Een slechte doorbloeding kan de genezing extra bemoeilijken. Bij verdere verwaarlozing kan uiteindelijk een (gedeeltelijke) amputatie nodig kan zijn. Gelukkig hoeft het niet zo ver te komen als er tijdig wordt doorverwezen voor verder onderzoek en een gepaste behandeling wordt opgestart.

 

Risico op hart- en vaatziekten

diabetes risico hart- en vaatziektenDoor de problemen met je bloedvaten blijven vetten in het bloed gemakkelijker kleven aan de wand van de bloedvaten, waardoor die vernauwen. Dat heet aderverkalking (atherosclerose). Daardoor stroomt het bloed minder gemakkelijk door je lichaam, zodat andere organen minder bloed en zuurstof krijgen. En dat kan weer leiden tot een hartinfarct of een hersenbloeding.

 

 

Nierproblemen

diabetes nierproblemenDe nieren filteren afvalstoffen uit het bloed. De stoffen die je lichaam wel nodig heeft, laten ze in het bloed zitten, de anderen plas je uit. Door diabetes worden de kleinste bloedvaatjes aangetast waardoor er vele littekentjes ontstaan. Daardoor kunnen  afvalstoffen toch in je lichaam blijven, terwijl je ze anders zou uitplassen en andersom.

 

 

 

Kan je de klok nog terugdraaien?

Ja! Tenminste, als je tijdig ingrijpt.

 

diabetes meer bewegen diabetes gezond etendiabetes gewicht verliezen

Als je je levensstijl aanpast, kunnen bloedsuikerwaarden zich herstellen. Wie gezond leeft, niet rookt en genoeg beweegt, heeft 2 keer minder kans op diabetes type 2.
Als je minder weegt en meer beweegt, reageer je beter op insuline. Zo kan je lichaam zelf de bloedsuikerspiegel regelen en kunnen bloedsuikerwaarden zich herstellen.
Wie gezond leeft, niet rookt en genoeg beweegt, heeft 2 keer minder kans op diabetes type 2.
Een aangepast dieet en regelmatige lichaamsbeweging kunnen dus wonderen doen!