Naast de huisarts, nu ook de huisapotheker

Naast de huisarts, nu ook de huisapotheker

De huisapotheker is een vertrouwenspersoon die je begeleidt in  een correct en veilig geneemsiddelengebruik. De huisapotheker, vergelijkbaar met de huisarts, centraliseert je geneesmiddelendossier en deelt ze met je zorgteam.

Wat kunnen wij voor jou betekenen als ‘huisapotheker ?

Je medicatieschema

 • Wij maken jouw persoonlijk medicatieschema. We lijsten op welke geneesmiddelen je neemt, maken een dagschema en overlopen met jou wanneer je de geneesmiddelen bij voorkeur inneemt.
 • We houden je medicatieschema up-to-date. We nemen elke wijziging op in het medicatieschema.
 • We maken het medicatieschema beschikbaar voor je zorgteam via Vitalink.

Oplossingen zoeken

We zijn je vertrouwenspersoon en maken graag tijd om te luisteren  en te zoeken naar oplossingen. Alle aspecten komen aan bod:

 • Is dosering correct?
 • Heb je last van bijwerkingen?
  Denk bijvoorbeeld aan constipatie bij gebruik van sterke pijnstillers
 • Ben je gevoelig of moeten we rekening houden met overgevoeligheden, zoals lactose-intolerantie?
 • Heb je slikproblemen ?
  We bekijken of we de tabletten mogen pletten.
 • Kunnen we je innameschema vereenvoudigen ?
 • Leefstijladvies
 • Hoe ga je om met therapie-(on)trouw?

Samenwerking met je huisarts

Naast de medicatiebegeleiding besteden we extra aandacht aan gezondheidsvoorlichting en -preventie in samenwerking met de huisarts.

Hoe wordt de keuze voor de huisapotheker vastgelegd ?

De keuze voor de huisapotheker wordt vastgelegd in een overeenkomst die ondertekend moet worden door de patiënt en ‘de huisapotheker’.

Wat houdt de overeenkomst in ?

Bij ondertekening van de overeenkomst geeft de patiënt zijn geïnformeerde toestemming voor het delen van haar/zijn gezondheidsgegevens (eHealthConsent) en toestemming voorvoortgezette farmaceutische zorg’.

Hoelang is de overeenkomst geldig ?

De overeenkomst moet éénmalig ondertekend worden en kan nadien stilzwijgend en levenslang worden verlengd. Je kan uiteraard op ieder moment veranderen van huisapotheker of een einde maken aan de overeenkomst.

Moet je je geneesmiddelen altijd afhalen bij je huisapotheker ?

Neen.
Je bent niet verplicht om je geneesmiddelen enkel bij je huisapotheker op te halen. Je kan ten allen tijde terecht bij een andere collega-apotheker. Je huisapotheker deelt de relevante informatie over je geneesmiddelen via het gedeeld farmaceutisch dossier met andere apothekers bij wie j e langsgaat. Zo is correct advies gegarandeerd wanneer je bijvoorbeeld naar een apotheek van wacht gaat, of naar een andere apotheek als je dat uitkomt.

Wie komt in aanmerking voor deze nieuwe service ?

Deze nieuwe service is er voor alle  ambulante chronisch zieke patiënten en voor patiënten met diabetes type 2 in een voortraject diabeteszorg.

Wat betaalt de patiënt ?

Deze nieuwe service is gratis voor de patiënt

Patiënten met mantelzorger ?

Patiënten waarvoor een mantelzorger naar de apotheek komt, kunnen ook een huisapotheker kiezen. Het blijft wel belangrijk dat de patiënt de overeenkomst ondertekent. Als de patiënt akkoord gaat, dan kan de vertrouwenspersoon of mantelzorger ook betrokken worden in het overleg tussen de patiënt en de apotheker