Wijziging terugbetaling ‘de pil’ en ‘de morning-afterpil’

Wijziging terugbetaling ‘de pil’ en ‘de morning-afterpil’

Ben je 24 jaar of jonger dan krijg je een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen. Voor de ‘morning-afterpil’ is dit voor alle vrouwen, ongeacht de leeftijd.

Extra tegemoetkoming

De ‘extra tegemoetkoming’ is een tegemoetkoming bovenop de ‘klassieke tegemoetkoming’ van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De ‘klassieke tegemoetkoming’ is de tegemoetkoming waarop ook vrouwen ouder dan 24 jaar recht hebben.

De tegemoetkoming verschilt naargelang van het product, maar stemt overeen met een bedrag van 3 euro per maand. Voor de morning-afterpil bedraagt die tegemoetkoming 9 euro per doosje.

De extra tegemoetkoming wordt gegeven mits voorleggen van een voorschrift van de arts en je identiteitskaart.

Welke voorbehoedsmiddelen

Voor welke voorbehoedsmiddelen dit van toepassing is, kan je terugvinden op de website van het RIZIV.
Er staan niet enkel anticonceptiepillen op deze lijst, maar ook andere middelen zoals pleisters, spiraaltjes, implantaten, morning-afterpillen, enz.

Verschillende voorbehoedsmiddelen: uw arts kan u informeren!

Goed om weten:

  • Heel wat voorbehoedsmiddelen van de ‘2e generatie’ zijn, dankzij de tegemoetkomingen, zelfs helemaal gratis als u 24 jaar bent of jonger.
  • Er bestaan ook generische alternatieven voor de voorbehoedsmiddelen van de ‘3e generatie’.
  • Verschillende morning-afterpillen zijn gratis of kosten minder dan 1 EUR dankzij de tegemoetkoming.

Wijziging van 10 september

  • een extra tegemoetkoming zal niet alleen gegeven worden aan vrouwen jonger dan 25, maar evengoed aan alle vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming, ongeacht de leeftijd.
  • De derdebetalersregeling is van toepassing op aflevering van noodanticonceptie (morning-afterpil), los van het feit of er een voorschrift is.

 

Bron: RIZIV, KOVAG