Heb jij al gehoord van het incontinentieforfait?

Heb jij al gehoord van het incontinentieforfait?

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal

Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden.
Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2020 bedraagt het 522,92 euro.

Voorwaarden

 • Je hebt recht op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium ‘Incontinentie’ minstens 4 van de laatste 12 maanden.
 • De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden:
  niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet

  • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • rust- en verzorgingstehuis (RVT)
  • rustoord voor bejaarden (ROB)
  • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
  • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra.
 • Op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn.

Wat te doen?

 • De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt door de thuisverpleegkundige.
  Komt deze niet aan huis en denk je in aanmerking te komen voor het incontinentieforfait, neem je het best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.
  De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.

Goed om te weten

 • Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde.
 • Er is geen recht op het incontinentieforfait bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (zie ‘Voorwaarden’).
  Verblijf in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt daarentegen geen probleem.
 • Het incontinentieforfait kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait.
 • Wie geen recht heeft op het incontinentieforfait, lijdt aan onbehandelbare incontinentie en aan de voorwaarden voldoet, maakt aanspraak op het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke patiënten.

Incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van personen die niet afhankelijk zijn
Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2020 bedraagt het 170,68 euro.

Voorwaarden

 • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie;
 • Je hebt geen recht op het incontinentieforfait omdat je niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium.
 • Je hebt nog geen tegemoetkoming voor auto-sondage of incontinentiemateriaal ontvangen.
 • Je verblijft niet in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (uitgezonderd opname in een acute dienst en bij opvang in een dagverzorgingscentrum).
  • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • rust- en verzorgingstehuis (RVT)
  • rustoord voor bejaarden (ROB)
  • psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
  • initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra.

Wat te doen?

 • Laat het formulier-onbehandelbare-incontinentie-forfait invullen door je huisarts
 • Stuur het formulier naar de adviserend geneesheer van uw regionaal ziekenfonds.
 • De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Het ziekenfonds zal jaarlijks onderzoeken of u nog aan alle administratieve voorwaarden voldoet.
 • Na drie jaar dient u een nieuwe aanvraag in.

Goed om te weten

 • Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde.
 • Er is geen recht op het incontinentieforfait bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (zie ‘Voorwaarden’).
  Verblijf in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt daarentegen geen probleem.
 • Het incontinentieforfait kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait.