Je huisapotheker maakt er werk van: samen maken we je medicatieschema!

Je huisapotheker maakt er werk van: samen maken we je medicatieschema!

Wat is een medicatieschema

Een medicatieschema is een overzicht van welke geneesmiddelen je wanneer en in welke hoeveelheid moet innemen. Een medicatieschema is een handig hulpmiddel om een duidelijk inzicht te krijgen in wanneer je welke geneesmiddelen moet nemen. Bovendien is het een handig communicatie-instrument tussen de verschillende zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen, ziekenhuis).
Wij als apotheker zijn goed geplaatst om een dergelijk medicatieschema op te maken: wij hebben immers een overzicht over de voorgeschreven medicatie van de verschillende artsen .
Bovendien is het medicatieschema de basis voor bijna elk aspect van voortgezette farmaceutische zorg.

Weet wat je slikt

Verantwoord medicijngebruik betekent dat je weet welk geneesmiddel je inneemt. Bewaar jouw medicatieschema bij je medicijnen en laat het geregeld bijwerken.

Weet waarom je slikt

Het risico op onjuist gebruik vermindert als je weet waarom je een bepaald geneesmiddel moet innemen. Om de bloeddruk te verlagen is er vaak een combinatie van meerdere geneesmiddelen nodig. Enkel de vermelding dat ze de bloeddruk verlagen is onvoldoende. Als we de werking van elk geneesmiddel apart goed uitleggen, weet je ook waarom die bepaalde combinatie voor jou nodig is en zo zal je minder in de verleiding komen om eens ééntje weg te laten.

Weet wanneer je slikt

Voor een goede werking is het tijdstip waarop je bepaalde geneesmiddelen inneemt van groot belang.
Cholesterolverlagende geneesmiddelen moeten ‘s avonds ingenomen worden omdat deze geneesmiddelen de aanmaak van cholesterol blokkeren en de aanmaak ervan is het hoogst ‘s avonds en ‘s nachts.
Een ander vaak gebruikt geneesmiddel (pantoprazole of omeprazole) moet dan weer ‘s morgens een half uur voor het ontbijt ingenomen worden. Deze geneesmiddelen blokkeren immers de zuurpompen in de maag. De zuurpompen worden geactiveerd bij het eten.

Opmerkingen

Sommige opmerkingen zijn belangrijk en worden ook vermeld en genoteerd.
Zo is het drinken van pompelmoessap soms zelfs gevaarlijk in combinatie met geneesmiddelen. Niet elk geneesmiddel mag je delen of breken, enz

Speel zelf een actieve rol in het bewaken van je gezondheid.

Vraag ons raad, wij maken samen met jou jouw up-to-date medicatieschema.