Doorlichting van de huisapotheek

Doorlichting van de huisapotheek

Kwaaltjes, ziekten en ongevallen komen meestal onverwacht en ongelegen. Een goede huisapotheek is dus geen overbodige luxe.

Wat hoort er thuis in de huisapotheek?

Persoonlijke geneesmiddelen

Maak je medicatieschema en hang het op in je apotheekkastje. Zo kunnen hulpdiensten, als nodig, snel en eenvoudig terugvinden welke geneesmiddelen je dagelijks moet nemen.

Geneesmiddelen voor inwendig gebruik

Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik

Verbanden

 • Compressen
 • Kleefpleister
 • Wondpleister
 • Zelfklevend gaasverband

Medisch materiaal

Top 5 tips

 1. Plaats je apotheekkastje hoog en droog.
 2. Bewaar steeds de oorspronkelijke verpakking en de bijsluiter.
 3. Inventariseer en centraliseer je apotheekkastje.
 4. Controleer je huisapotheek minstens 1 x per jaar.
  Gooi geen geneesmiddelen in de vuilnisbak, gootsteen of toilet!
  Breng vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen bij je apotheker (zie Sorteerwijzer).
 5. Noteer belangrijke telefoonnummers in je apotheekkastje.
  Noodnummer: 112
  antigifcentrum: 070/245 245
  huisarts en apotheker
  wachtdienst: 0900/10 500 (apotheek); 09/360 35 00 (huisarts)

Wat met vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen?

Vervallen geneesmiddelen horen niet thuis in de huisapotheek maar ook niet bij het restafval! Waar kan je er dan mee terecht?
Het antwoord is heel éénvoudig: bij je apothekerKlik hier voor een overzicht van hoe en welke geneesmiddelen je kan terugbrengen bij jouw apotheker.
In elke regio en gemeente in België kan je de vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen binnen brengen bij je apotheker.  Vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen worden via een apart circuit vernietigd.